İş Yeri Açma

Vergi Dairesinden İstenen Belgeler

 • Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi
 • İkametgah
 • İşe Başlama Formu
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

İlgili Belediyelerden İstenen Belgeler

 • Kimlik Fotokopisi
 • Vergi Levhası,
 • Ustalık belgesi Aslı
 • Ustalık Belgesi olmayanlar; kendine ait işyeri veya bir başka işyerinde mesül müdürlüğü bulunmayan,belge sahibinin noter sözleşmesi yapılarak sigorta şartı aranmaktadır.
 • Esnaf Sicil Kaydı,
 • Oda Faliyet Belgesi,
 • Tapu veya Kira Kontrat Fotokopisi,
 • İki Adet Resim,
 • Milli Eğitim bakanlığınca eğitim ve belgelendirilmesi yapılan 110 meslek dalında ustalık belgesi ile başvurarak matbu formları doldurularak incelemeye verilir.

Esnaf Sicil den İstenen Belgeler

 • Vergi Levhası fotokopisi
 • Kimlik fotokopisi
 • Kişinin bizzat müracaatı veya noterden vekaletname gerekmektedir.

Meslek Odasından İstenen Belgeler

 • Vergi levhası
 • İkametgah
 • 3 fotoğraf
 • Kimlik fotokopisi
 • Sicil kayıt belgesi
 • Ustalık belgesi
 • Ustalık Belgesi olmayanlar; kendine ait işyeri veya bir başka işyerinde mesül müdürlüğü bulunmayan,belge sahibinin noter sözleşmesi yapılarak sigorta şartı aranmaktadır.